turkkanufuk@gmail.com +90 546 635 50 62


İş Dünyasının Gündemi, Kurumsal Süreçler Kadar, İşlemler, Normatif, Kalitatif Değil; Kantitatif Eylemler, Ürün/Hizmete Göre Pazar Değil Pazara Göre Ürün/Hizmettir.

Internet Çağında, Rekabetçi Uyum Çabasındaki İş İnsanlarımız İçin E-Uyum Eksenli Kurumsal İş Sistemlerinin Yerleştirilmesi Ve Sürdürülmesi En Kritik Görev Olmaktadır. Bir “Kurumsal İş Sistemi” Yerleştirme Projesinde, Yazılım Evinin Yetkinliği, Yazılımın İşlevselliği-Fiyatı- Bütünleşik Kapsamı Kadar; Firmanın Yani Sizin Yetenekleriniz, Çalışanlarınız, Yönetiminizin Tutumu, Müşterilerinizin Ve Diğer Paydaşlarınızın Sisteme Katılımı Gibi Faktörlerin De Farkında Olunmalıdır. Medya Eylül Eksenli İş Sistemleri; Türkiye İş Dünyası, Yeni Pazarlara Açılarak Pazarlarını Çeşitlendirecek, Yeni İş Fırsatlarını Değerlendirerek Yeni Pazarlar İnşa Edecekse Şarttır.

ICT Enformasyon Ve İletişim Teknolojileri, Merkezi Güçlerin Düzleştirip Küreselleştirdiği Dünyayı Yerelden Küresele, Küreselden Yerele Binlerce Pazaryeri'ne Dönüştürmüştür. İş Dünyasını Küreselleştiren Merkezkaç Güçlerin Önünü Açmıştır…

“Yönetim + İletişim + Bilişim”

Teknolojilerini İşle Örtüştüren Enformatik İş Sistemleri, Tüm Resmi Ve Özel Kurumların İş/Görev Alanlarını Bütünleştiren, E-Uyum Uygulamaları Ve Servisleridir Ve Küreyelleşen İş Dünyasında Artık, İşin Aslı Budur.

Kurumsallaşma Artık; İş İle İş/Müşteri (B2B), İş İle İnsan/Tüketici (B2C) Ve Çalışan İle Çalışan (E2E) Arasındaki Her Türlü İlişkinin Enformatik Bir Sistem Üzerinde Tanımlanmasıdır.

Bu Amaca Hizmet Eden İş Teknolojilerinin Ve ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, SCM Tedarik Zinciri Yönetimi, V.D. İş Uygulamaları’nın Yer Aıdığı ICT Platformuna “Kurumsal İş Sistemi” Diyebiliriz.

Bu Sistem Üzerinde, Planlama, Sipariş, Tedarik, Lojistik Süreçleri Ve İlişkili Tüm Verilerin Oluştuğu İşlemlerle Raporlama Yer Almaktadır.