turkkanufuk@gmail.com +90 546 635 50 62


ARGE Danışmanlığı Konusunda Hangi Hizmetleri Veriyoruz ?
ARGE Destekleri Ve Yatırım Destekleri Alma (KOSGEB, TUBİTAK, Sanayi Bakanlığı, SANTEZ, HORİZON 2020) Ve AR-GE Merkezi, Tasarım Merkezi, Teknopark Firması Kurulumları  Konusunda Aşağıdaki Danışmanlık Hizmetlerini Vermekteyiz.

ARGE Desteği Hizmetlerimiz Nelerdir ?
TÜBİTAK 1507 – KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı
TÜBİTAK 1501 – Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar ARGE Destek Programı
KOSGEB – ARGE İnovasyon
SANTEZ
HORİZON 2020

Yatırım Desteği Hizmetlerimiz Nelerdir ?
KOSGEB – KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı
Sanayi Bakanlığı –Tekno Yatırım Destek Programı
Sanayi Bakanlığı –TGB Teşvikleri
KOSGEB End. Uygulamalar – End Uygulama Destekleri
KOSGEB End. Uygulamalar – KOSGEB Genel Destek Programı
KOSGEB End. Uygulamalar – KOSGEB KOBİGEL Destek Programı
KOSGEB End. Uygulamalar – KOSGEB Girişimcilik Programı

Kurulum Hizmetlerimiz Nelerdir ?
AR-GE Merkezi Kurulumu
Tasarım Merkezi Kurulumu
Teknopark Firma Kurulumu

ARGE Danışmanlığı Konusunda Nasıl Bir Yol Haritası İzliyoruz ?
AR-GE Destekleri Ve Yatırım Destekleri Alma Ve AR-GE Merkezi Kurulumu Konusunda, Genel Olarak İzlenecek Adımlar Aşağıdadır.

Adım 1. Analiz : Firmamız, Müşteri Firmayı Ziyaret Eder Ve Firmanın İhtiyaçlarını Tam Olarak Belirleyen, Yakın Ve Uzak Zamanlı Yol Haritalarını İçeren Bir Analiz Raporu Hazırlar. Karşılıklı Anlaşmaya Varıldığında, Firma İle Sözleşme İmzalanır.

Adım 2. Projelerin Hazırlanması : AR-GE Ve Yatırım Desteği Almak Veya AR-GE Merkezi,  Tasarım Merkezi, Teknopark Firması Kurmak Üzere İlgili Kurumlara (TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı) Sunulacak Projelerin Teknik Ve İdari İçerikleri (Proje Ekibi, Proje Teknik Detayları, Patent Vb. Konular) Müşteri Firmanın Teknik Ve İdari Yetkilileri İle Birlikte Hazırlanarak Tüm Proje Başvuru Dosyaları Tamamlanır.

Adım 3. Başvurunun Yapılması : Tüm Başvuru Dosyaları Hazırlandıktan Sonra, İlgili Kuruma Başvurular Yapılır.

Adım 4. Heyet Ziyaretlerine Hazırlık : İlgili Kurumlardan Gelecek Heyetler İçin, Müşteri Firmanın Tüm İdari Ve Teknik Hazırlıkları Yapması Sağlanır.

Adım 5. Onay : Başvuru İlgili Kurumca Onaylanır.

Adım 6. Ara Denetimlere Hazırlık : İlgili Kurumlar Tarafından Periyodik Olarak Yapılacak Ara Denetimler İçin, Müşteri Firmanın Tüm İdari Ve Teknik Hazırlıkları Yapması Sağlanır.

Adım 7. İdari, Teknik Ve Mali Takip : Müşteri Firma Her Ay Düzenli Olarak Ziyaret Edilerek, Firmanın Teknik Ve Mali Raporlarının Hazırlanması Sağlanır Ve Teşvik Hesaplamaları Yapılarak Firmanın Teşvikleri Doğru Bir Şekilde Kullanması Ve Muhasebeleştirmesi Sağlanır.